Testimonial: KLM Equipment Services

22 december 2023 - Nieuws

“HVO100 (Neste MY Renewable Diesel) was een logische keuze, ook vanwege de lage drempel om over te stappen.”

KLM Equipment Services B.V. is hét onderhoudsbedrijf voor Ground Support Equipment op Schiphol. Het streven is de eigen operatie én die van klanten, zoals de afhandelaren, zo duurzaam mogelijk te maken. De overstap op HVO100 (Neste MY Renewable Diesel, geleverd door EG Fuel part of EG Group is op dit moment de beste keuze. Jasper Poortvliet, Fleet Manager KES: “De operatie kan ongehinderd doorgaan en klanten vinden het fijn dat zo een stap wordt gezet in het terugdringen van de CO2-uitstoot”.

KLM Equipment Services (KES) is een onafhankelijke dochtermaatschappij van KLM Royal Dutch Airlines. Vanuit de thuisbasis op Amsterdam Airport Schiphol zorgt het bedrijf voor de verkoop, verhuur en het onderhoud van alle soorten voertuigen en equipment. In totaal onderhoudt KES zo’n 1.500 gemotoriseerde en 750 ongemotoriseerde voertuigen van diverse opdrachtgevers. Naast het onderhoud voorziet KLM Equipment Services voertuigen ook van brandstof. Het streven is een zo duurzaam mogelijke operatie. “We willen onze eigen operatie volledig uitstootvrij maken en bijdragen aan een uitstootvrije operatie van onze klanten”, aldus Jasper Poortvliet, Fleet Manager, KLM Equipment Services (KES)

Zie de volledige testimonial op Nestemy.nl

Social Media
Nieuwsbrief

Aanmelden voor nieuwsbrief